SOLide - Home  

Experience and Expertise in
 3D Printing Solutions since 1996

Klantontwerpgestuurd

Het 3D-printen als vervaardigingstechniek wint terrein, terwijl nog lang niet alle kansen worden benut. Ir Rein van der Mast laat u er graag mee kennismaken.

Klantordergestuurd Design

Stel dat uw behoefte aan variatie in uw assortiment toeneemt. Als u, voor zover u nu grote aantallen identieke voorwerpen aanhoudt, daaraan toegeeft, zal het aantal stuks per variant dalen, terwijl de ontwikkel- en vervaardigingskosten tezamen zullen toenemen.

Producten, ook voor consumenten, zijn steeds vaker bedoeld voor meerdere kleine groepen gebruikers. En steeds vaker kan iedere gebruiker direct invloed uitoefenen op het product zoals het voor hem gemaakt wordt (customization). Het 3D-printen ondersteunt deze benadering. Ook vereenvoudigt het het samenbrengen van meerdere functies in één omnderdeel en het welhaast 'organisch' vormgeven omwille van een zo effectief mogelijk resultaat.

3D-Printen, Additive Manufacturing

Een belangrijke vervaardigingstechniek voor het tot stand brengen kleine series is het 3D-printen, ook additive manufacturing (AM) genoemd. Het grote voordeel ervan in dit verband is het ontbreken van productgebonden gereedschappen, zoals spuitgietmatrijzen. Dat scheelt niet alleen in kosten en risico’s, maar ook in de marktintroductietijd. De techniek is jong en kent al veel varianten en toepassingen in kunststof, metaal en (technisch) keramiek.

3D-printen lijkt u misschien te kostbaar. Dat hoeft het lang niet altijd te zijn. Het ontbreken van dure, productgebonden gereedschappen, de mogelijkheid om delen zo uit te voeren dat materiaal alleen zit waar het gebruiksdoel het vereist, de mogelijkheid functionele elementen in een enkel deel te verenigen – dus met minder onderdelen, bevestigingsmiddelen en assemblagehandelingen – naast de meerwaarde voor de afzonderlijke gebruiker, kan in veel gevallen de nadelen afdoende compenseren.

Uw belangstelling is gewekt ?

Bent u nieuwsgierig geworden en vraagt u zich af welke kansen het 3D-printen u te beiden heeft ?  Vraag het een expert op dit terrein: Ir Rein van der Mast. Hij staat u graag te woord, beantwoordt uw vragen en begeleidt bedrijven die de nieuwe vervaardigingstechniek, in combinatie met andere, meest digitale hulpmiddelen, op een winstgevende manier wensen te implementeren in hun productie. Niet door het bestaande overboord te gooien, maar door de nieuwe vervaardigingswijze te beschouwen als aanvulling op wat reeds voorhanden is, complementair dus.

Regelmatig verzorgt Rein van der Mast trainingen waarin hij niet alleen ingaat op de eigenschappen van het 3D-printen of additive manufacturing (AM), topologieoptimalisatie en gerelateerde software, maar ook een verband legt met de producten waarmee de deelnemers in hun praktijk te maken hebben. 

Design for (metal) AM

Ziet u al meerwaarde in het 3D-printen, maar mist u capaciteit om uw ontwerpen af te stemmen op de karakteristieken van het nieuwe productieproces, dan heeft SOLide een Design for Additive Manufacturing Service voor u, waarbij niet alleen uw ontwerpen een printbare vorm krijgen, maar desgewenst ook functies worden samengebracht in een geringer aantal compactere onderdelen.