SOLide - Home SOLide - Home  
Pjotr, titanium 3D printed pen

Since 1998

RapidPRO Innalox

Zwarte doos

Afgelopen woensdag en donderdag was ik als dagvoorzitter betrokken bij het evenement Industrial Automation Solutions 2008. Het vond voor de vierde keer plaats en voor het eerst in Nieuwegein. De organisatie kon zich verheugen in ongeveer 1.100 bezoekers. Tijdens mijn inleiding bracht ik de Rapid Technologies ter sprake, omdat ik overeenkomsten zie tussen ‘verticale integratie’ en het laagsgewijs vervaardigen van onderdelen en samenstellingen. Door informatiestromen te koppelen en door systemen ‘slimmer’ te maken, zijn minder mensen nodig. Misschien resulteert deze ontwikkeling ooit in een situatie waarbij mensen dergelijke systemen slechts op afstand aanwijzingen geven en de systemen verder tamelijk autonoom opereren. Hetzelfde zie ik bij de Rapid Technologies: er gaat energie, materiaal en informatie in en er komt een product, en wellicht wat afval, uit. Het vervaardigingsproces als zodanig ziet de mens dan niet. Wat in beide gevallen resteert, is een zwarte doos. De lezingen werden overigens redelijk tot goed bezocht. Slechts een keer verlieten enkele bezoekers voortijdig de zaal. Dat overkwam me bij de presentatie van Vanderlande. Ik veronderstel dat iemand die voor inhoudelijke informatie op het gebied van automatisering komt, liever hoort over de door Vanderlande, samen met Ordina, ontwikkelde Generator Suite, dan over gewonnen prijzen en andere commerciële hoogtepunten.