SOLide - Home SOLide - Home  
Pjotr, titanium 3D printed pen

Since 1998

RapidPRO Innalox

Wie gaat de kar trekken ?

Vorig jaar initieerde ik het met Mikrocentrum georganiseerde evenement Rapid Manufacturing & Mass Customization. De ‘additieve’ vervaardiging van voorwerpen in combinatie met de verwezenlijking van wensen van afzonderlijke consumenten leek me veelbelovend. Nu, een half jaar later, zie ik geen aanleiding om mijn toenmalige verwachtingen bij te stellen. Shapeways is zo'n een combinatie van die twee gebieden. En er zijn nieuwe, vergelijkbare initiatieven in ontwikkeling. Shapeways investeert zwaar in een concept waarbij iedere consument een volledig product kan vormgeven, al dan niet geholpen door een template. Met dit en andere ontwikkelingen in gedachte vraag ik me af of dat soort initiatieven de kar gaan trekken en de gevestigde orde er achteraan gaan hobbelen. Dat zou jammer zijn, want ook producenten met een lange historie kunnen al op tal van manieren profiteren van rapid manufacturing en mass customization, al dan niet in combinatie met elkaar. Tegegeven, het is niet zonder risico's en Shapeways heeft veel te danken aan Philips en Somatech, maar toch.