SOLide - Home SOLide - Home  
Pjotr, titanium 3D printed pen

Since 1998

RapidPRO Innalox

Verticale integratie op IAS

Het jaarlijks terugkerende evenement Industrial Automation Solutions (IAS) besteedt in 2008 nadrukkelijk aandacht aan verticale integratie. Door verticaal te integreren – simpel gezegd: door alle software van directiekantoor tot werkvloer aan elkaar te knopen – wordt de productie efficiënter. Bedrijven moeten steeds sneller reageren op veranderingen in hun omgeving. Verder worden fouten almaar minder getolereerd en speelt het terugdringen van de hoeveelheid arbeid ook een rol.
Voor Mikrocentrum, de organisator van het evenement, interviewde ik medewerkers van onder andere Imtech, Ordina en Vanderlande.

Verticale integratie is geen toverwoord. Het is een logisch gevolg van de ontwikkelingen die voorafgingen. Bekende oplossingen zoals SCADA, MES en ERP breiden zich langzaam in elkaars richting uit en op dit moment is op sommige plaatsen van overlap sprake. Het is daarom vanzelfsprekend de verschillende systemen met elkaar te laten communiceren. Dit is echter geen sinecure. De systemen zijn namelijk met volstrekt verschillende doelstellingen in het leven geroepen door mensen in totaal verschillende omgevingen.

Het lijkt op het aan elkaar koppelen van het Nederlandse en het Engelse wegennet: ter hoogte van de koppeling komen de auto’s met elkaar in botsing. Om in deze vergelijking te blijven: kruis op die plaats de rijbanen, neem de trein of laat alle Engelsen rechts rijden, of Nederlanders links. Het koppelen van SCADA, MES en ERP is dus beduidend lastiger dan het op het eerste gezicht lijkt.

Bezoekers van het evenement IAS en het daar verbonden congres PPI kunnen op informatie vergaren over hoe bedrijven nog efficiënter kunnen produceren.