SOLide - Home SOLide - Home  
Pjotr, titanium 3D printed pen

Since 1998

RapidPRO Innalox

Rapid Manufacturing & Mass Customization

Een symposium op 18 november in ’s-Hertogenbosch brengt Mass Customization en Rapid Manufacturing bij elkaar. Het is als bij het schrijven van een brief: tegenwoordig kan iedereen een persoonlijke brief schrijven, samenstellen en afdrukken op papier. Maar waarom kan dit wel met papier en niet met voorwerpen van kunststof, metaal of keramiek? Het individu staat bij steeds meer (consumenten)producten centraal. Deskundigen met verschillende achtergronden gaan hier op in, waaronder de Amerikaan Terry Wohlers en de Duitse professor Frank Piller.

De stoommachine en de industriële revolutie gingen hand in hand, en ook de chip en de tweede industriële revolutie hadden veel met elkaar op. Bij de eerste industriële revolutie ging het om mechanisering, bij de tweede om automatisering. Mechanisering leidde tot veel identieke voorwerpen voor veel gebruikers. De afstand tussen maker en gebruiker nam toe. Zij werden producent en consument. Automatisering versterkte dit. Massaproductie groeide sterk in termen van aantallen en globalisering. De gebieden waarin mechanisering en automatiering zich afspeelden overlapten elkaar slechts ten dele. Producten werden in steeds grotere aantallen geproduceerd ten koste van een afname van vakmanschap. De vrijheid die automatisering bood, ook voor mensen, leidde niet tot een grotere verscheidenheid in het productenaanbod.

Nieuwe technologische mogelijkheden en inzichten hebben echter geleid tot iets dat tussen de oude en de nieuwe situatie is gelegen: Mass Product Customization. Er worden producten in grote aantallen gemaakt. Het individu heeft echter wel invloed. Internet speelt hierbij een belangrijke rol. Producten kunnen naar behoefte worden geconfigureerd. Een van de oplossingen die, ondanks dat de vervaardiging industrieel is, veel te bieden heeft is Rapid Manufacturing. De vorm van producten wordt niet langer voorgeschreven door gereedschappen maar rechtstreeks door digitale, dus goedkope informatie die per product kan wisselen. Ieder gemaakt exemplaar is uniek en de consument kan hiermee ook zelf vormgeven.

Kan met Mass Customization in combinatie met Rapid Manufacturing zoveel waarde worden toegevoegd, dat er meerwaarde wordt gecreëerd ten opzichte van de concurrentie? Hoe valt met beide geld te verdienen? Dit nieuwe symposium richt zich nadrukkelijk ook op hen die strategische keuzes moeten maken.

Op 18 november 2008 vindt in ’s-Hertogenbosch het evenement Rapid Manufacturing & Mass Customization plaats. Het Mikrocentrum heeft de goeroe van de Rapid Technologies, Terry Wohlers, bereid gevonden als spreker aan het symposium bij te dragen. Een andere spreker, met evenveel aanzien op het vlak van Mass Customization, is de Duitse professor Frank Piller. Verder zullen ook andere sprekers, uit het binnen- en buitenland op deze onderwerpen ingaan.

Organisatie: Mikrocentrum
Hoofdsponsor: Materialise
Voertaal: Engels
Dagvoorzitter: Rein van der Mast