SOLide - Home SOLide - Home  
Pjotr, titanium 3D printed pen

Since 1998

RapidPRO Innalox

'Rapid manufacturing' en 'mass customization'

Een belangrijk kenmerk van Rapid Manufacturing (RM) is het ontbreken van productgebonden gereedschappen. Een matrijs is productgebonden, omdat een holte, meestal in metaal, de vorm van een product voorschrijft. Dergelijke gereedschappen zetten producenten aan tot het vervaardigen van enorme aantallen, identieke exemplaren. Productgebonden gereedschappen zijn immers doorgaans kostbaar, veel kostbaarder dan één exemplaar van het product.

Met Selective Laser Sintering (SLS) en andere Layer Manufacturing Technologies (LMT) kan ieder exemplaar afwijken van alle andere. Een bekend voorbeeld dat de invloed van de individuele consument betreft, waarbij echter van RM geen sprake is, betreft sportschoenen van Nike, die de consument via de website van Nike kan bestellen. Hij kan zelf bepalen welke kleuren ‘zijn’ schoenen krijgen en welk opschrift. Dit heet: Mass Customisation (MC), waarbij het individu de uiteindelijke verschijningsvorm van ‘zijn’ product bepaalt.

Een juiste mix van conventionele oplossingen en nieuwe lijkt het meest kansrijk. Bijvoorbeeld dat een producent slechts enkele onderdelen op het individu afstemt en realiseert met RM, terwijl hij de overige onderdelen bijvoorbeeld spuitgeit.

Met MC komen enkele interessante vraagstukken op ons af. Want als de producent rechtstreeks gaat communiceren met de consument, welke rol resteert dan voor de tussengelegen lagen: de groothandel en de detailhandel? En als de consument een inbreng heeft in het ontwerp, maakt hem dat dan tot mede-eigenaar ervan, ook al is die bijdrage tamelijk gering? Volstrekt nieuwe businessmodellen zijn denkbaar, waarbij de producent en de consument een heel andere relatie met elkaar aangaan.

Enkele toepassingen van RM in combinatie met MC bestaan al, maar het zijn er nog te weinig. De bekendste voorbeelden: loboratoriumcentrifuges van het Duitse Hettich, hoortoestellen van Siemens Hearing en Phonak, en ‘afdrukken’ van alter ego’s in SecondLive.