SOLide - Home SOLide - Home  
Pjotr, titanium 3D printed pen

Since 1998

RapidPRO Innalox

NIEUWE KANSEN IN HISTORISCH PERSPECTIEF

De onderstaande tekst publiceerde ik op meerdere plaatsen. Het artikel beziet enkele ontwikkelingen in historisch perspectief en schetst waar nu kansen liggen.

Hoe het ooit was
De stoommachine en de Industriële Revolutie liepen hand in hand, en ook de chip en de volgende industriële revolutie hadden veel met elkaar op. De eerste revolutie deed het met mechanisering, de tweede met automatisering. Mechanisering leidde tot identieke voorwerpen met veel gebruikers. De afstand tussen de maker en de gebruiker nam toe. Zij werden ‘producent’ en ‘consument’. Automatisering versterkte dit. Massaal werd massaler en ook mondialer. De domeinen waarin mechanisering en automatiering zich afspeelden, overlapten elkaar slechts ten dele. Daardoor bleven producten in enorme aantallen geproduceerd worden, in plaats dat het ambacht (met ruimte voor individuele inbreng) terugkeerde. De vrijheid die automatisering bood, leidde niet tot beduidend meer verscheidenheid in het productenaanbod.

Terug naar toen?
Nieuwe technologische mogelijkheden, waaronder ‘additieve vervaardiging’ (hierop kom ik terug), en nieuwe inzichten hebben geleid tot iets dat tussen de oude en de nieuwe situatie is gelegen:customization of personalization (ook hierop kom ik terug). Veel producten worden nog steeds in zeer grote hoeveelheden gemaakt. Het individu heeft echter meer invloed dan voorheen. Het internet speelt hierbij een belangrijke rol, waarbij de individuele consument voorwerpen naar behoefte kan configureren en afstemmen op zijn persoonlijke voorkeur. Ook dragen steeds vaker kleine, op hun core businessgeconsenteerde bedrijven en individuen bij aan het ontstaan van nieuwe producten. Hun gezamenlijke manier van werken noemt men ‘open innovatie’.

Meer macht voor de individuele consument
Consumenten laten bijdragen aan het ontwerp van afzonderlijke massaproducten is geen sinecure. Productgebonden gereedschappen, waaronder spuitgietmatrijzen, staan een dergelijke variatie hoegenaamd niet toe. Additieve vervaardiging is steeds vaker een goed alternatief. Daarbij zijn productgebonden gereedschappen overbodig. Korrels of druppels kunststof, metaal of keramiek worden samengebracht, zoals druppels inkt die met elkaar een letter vormen, echter driedimensionaal. Additief betreft het toevoegen van materiaal. ‘Subtractief’ het wegnemen daarvan (zoals verspanen) en sommige materialen laten zich deformeren (zoals dieptrekken).

Andere tijden, nieuwe mogelijkheden
Additieve vervaardiging biedt, in combinatie met het Internet, steeds meer mogelijkheden om tegemoet te komen aan de wensen van afzonderlijke consumenten. Opgemerkt moet worden, dat additieve vervaardiging vooralsnog kostbaar is en daarom nog slechts in beperkte mate concurrerend toepasbaar is. De bijlage toont echter enkele voorbeelden van geslaagde toepassingen. Tegelijkertijd dienen zich nieuwe, snellere en goedkopere oplossingen aan.

Het mag best wat kosten ... van de klant
Uit onderzoek van Frank Piller is gebleken, dat de consument bereid is om veel meer te betalen voor een door hem zelf ontworpen product (zie de afbeelding hieronder). Proefpersonen konden hun horloge zelf samenstellen door te kiezen uit tientallen varianten per onderdeel. Daarbij was dus geen sprake van additieve vervaardiging, echter wel van een zeer groot aantal combinatie- c.q. variatiemogelijkheden.

Niet simpel, wel mogelijk
Uiteraard vereist een interactie zoals hiervoor is getoond een volstrekt andere inrichting van allerhande zaken. De vervaardiging is in dat geval in hoge mate ‘klantordergestuurd’. Alleen al dat uitgangspunt gaat gepaard met grote aanpassingen. SOLide kan u daarbij behulpzaam zijn. Wellicht ontwaart u op deze site kansen. Mogelijk bent u geïnteresseerd geraakt en wenst u die kansen met mij te onderzoeken. Neemt u gerust en vrijblijvend contact met mij op.