SOLide - Home SOLide - Home  
Pjotr, titanium 3D printed pen

Since 1998

RapidPRO Innalox

Jugendstil komt terug

In december 2007 bezocht ik de Euromold in het Duitse Frankfurt am Main. Dit evenement richt zich op de kunststofverwerkende industrie, vooral de matrijsbouw. Het vindt plaats naast de Turntec, een beurs voor de verspanende industrie. Verder vormt de Euromold een steeds belangrijker platform voor de Rapid Technologies (RT). RT - ook aangeduid met Rapid X - namen een groot deel van de beursvloer in beslag. Vooral Rapid manufacturing (RM) is sterk in opkomst, terwijl Rapid Prototyping al lang niet meer ‘hot’ is. Met RM is wereldwijd inmiddels vele tientallen miljoenen dollars omzet gemoeid.

Het viel mij op, dat er verschillende voorbeelden van toepassingen van RM in de machinebouw te zien waren, zoals onderdelen van assemblagelijnen en montagesystemen. De getoonde ontwikkelingen op het vlak van voor RM en 3D scanning vond ik echter minder sterk. Hoe het ook zij, de machines voor RM worden steeds groter en dit wijst erop dat het rechtsreeks vervaardigen van onderdelen op basis van een virtueel model snel aan populariteit wint.

Tijdens mijn rondgang realiseerde ik me plotseling dat RM eraan kan bijdragen dat bepaalde, eens kostbare designstijlen terugkeren. Zoals jugendstil, met zijn vele, organische krommingen. Deze beweging lijkt in gang gezet, gelet op de Bone Chair van Joris Laarman, en veel eerder de Snotty Vase van Marcel Wanders. Steeds meer vormgevers maken dankbaar gebruik van de mogelijkheden die RT bieden. Op de Euromold werden voorbeelden getoond van vormen die een post-jugenstil-trend kunnen inluiden. Waarom niet? Jugendstil refereert aan vormen uit de natuur en het is deze natuur waaraan we steeds meer waarde hechten. Sintering in plaats van spuitgieten? Jazeker, geleidelijk meer en meer en niet te stoppen!