SOLide - Home SOLide - Home  
Pjotr, titanium 3D printed pen

Since 1998

RapidPRO Innalox

Innoveren doe je samen: werkboek en workshop

Steeds minder bedrijven hebben alle kennis en middelen in huis voor het ontwikkelen van producten. Een van de oorzaken is dat productontwikkeling alsmaar complexer wordt. Verder is het hebben van alle voor het ontwikkelen van producten benodigde kennis en middelen lang niet altijd het voordeligst. Daarom concentreren steeds meer bedrijven zich op wat hen bijzonder maakt en verkrijgen ze het overige door met anderen samen te werken.

Het vermogen om samen te werken op het vlak van productontwikkeling kan van doorslaggevend betekenis blijken voor de concurrentiepositie. Succesvolle samenwerkingsverbanden zijn echter niet alleen afhankelijk van het individuele vermogen samen te werken, maar ook de ‘klik’ en of de relatie goed wordt onderhouden. Uit recent onderzoek is gebleken dat het vaker fout gaat door verschil in ‘karakter’ dan door meningsverschillen over technische aspecten.

Het Instituut voor Vervaardiging van de Universiteit van Cambridge in Groot-Brittannië heeft op basis van uitgebreide analyses een praktisch werkboek ontwikkeld: Managing Product Development Collaborations. Het helpt bedrijven toekomstige, huidige en beëindigde samenwerkingsverbanden te evalueren. Het biedt ze praktische hulpmiddelen waarmee de kans op succesvolle samenwerking wordt vergroot.

Simon Minderhoud van Philips Applied Technologies (Apptech) en Rein van der Mast van SOLide promoten de Engelse methode, breiden haar waar mogelijk uit en bieden workshops aan, waarbij samenwerkingsverbanden door de samenwerkende partijen worden besproken aan de hand van het werkboek.

Onder PDF Downloads bevindt zich de leaflet.