SOLide - Home SOLide - Home  
Pjotr, titanium 3D printed pen

Since 1998

RapidPRO Innalox

Individualisering en het nut van communities

Zijn Rapid Manufacturing (RM) en andere Rapid Technologies (RT) werkelijk snel?  Bij RM heeft 'rapid' betrekking op de tijd tussen het digitale ontwerp en het daaraan gerelateerde, tastbare voorwerp, de materialisatie. Omdat RM zonder (productspecifieke) gereedschappen werkt, gaat geen tijd verloren met het maken van bijvoorbeeld spuitgietmatrijzen. Daar staat tegenover dat als veel identieke voorwerpen nodig zijn, RM veel trager is dan spuitgieten, met name als het om grote voorwerpen gaat. Bovendien is de oppervlaktekwaliteit van middels RM verkregen voorwerpen doorgaans matig en is nabwerking noodzakelijk. Welke manier van vervaardigen het meest effiecient is, hangt dus sterk af van de situatie.

RM machines worden echter steeds sneller en materialen worden alsmaar beter. Dit maakt RM voor steeds meer toepassingen interessant, wat naadloos aansluit op de toenemende individualisering. De consument wil maatwerk en krijgt het uiteindelijk ook. De tijd dat iedere auto zwart was, ligt heel ver achter ons. Tegenwoordig bestellen consumenten sportschoenen met kleuren en vormen die exact overeenstemmen met hun voorkeuren en voeten. RM is dus interessant om 'custom fit' producten voort te brengen.

Maar een producent van consumentenproducten voor wie 'rapid' nog te ver weg ligt, kan ook op een andere manier geld verdienen dankzij Mass Customization (MC). Individuen zijn namelijk niet graag alleen. Ze maken daarom vaak deel uit van een groep, een 'community'. Communities bieden interessante mogelijkheden, bijvoorbeeld bij kleding. Leden van een community brengen daarbij hun ideeën in. Daarover stemt de community met behulp van een gemeenschappelijke website. Als de belangstelling groot genoeg is, wordt het idee door de producent in productie genomen. De voordelen zijn groot: de producent hoeft zelf minder te doen en is verzekerd van een bepaalde afzet. De consument krijgt iets dat het resultaat is van een proces waaraan hij zelf heeft bijgedragen, wat de klantenbinding versterkt. Met andere woorden: er zijn veel nieuwe, interesante businessmodellen denkbaar.