SOLide - Home SOLide - Home  
Pjotr, titanium 3D printed pen

Since 1998

RapidPRO Innalox

'Free form modeling' kent nog wel wat beperkingen

Twee jaar geleden beweerde ik dat jugendstil zou terugkeren; u weet wel, gebruiksvoorwerpen waarvan het uiterlijk is ontleend aan de natuur. Nog steeds verwacht ik dat zulke vormen, zoals ze een eeuw geleden zijn toegepast, zullen terugkeren, althans zodra het technisch mogelijk is en economisch haalbaar.

Het op 'additieve' wijze vervaardigen voor voorwerpen wordt geleidelijk goedkoper en beter. Dat is van invloed en brengt zo’n uiterlijk dichterbij, waarbij ik opmerk dat het - net als een eeuw geleden - slechts een gering deel van de gebruiksvoorwerpen zal betreffen. De studie die ik nu uitvoer, heeft me echter met de neus op enkele feiten gedrukt: niet alleen de hardware, maar ook de software is nog altijd een obstakel. Want het valt nog niet mee om het uiterlijk van planten en insecten in een handomdraai te ‘digitaliseren’ en onderdeel te maken van een gebruiksvoorwerp. Met 3DS Max, Rhino, Zbrush, Houdini en andere pakketen is veel mogelijk,  maar geen een is zonder een of enkele andere voldoende toegerust voor het voortbrengen van complexe ‘vrije’ vormen. Kortom, voor wie de grens opzoekt, volstaat niet één pakket, maar heeft een verzameling pakketten nodig. Zo biedt 3DS Max een geweldige oplossing om een laken natuurlijk over een bed te leggen (en allerlei vergelijkbare vervormingen), waarbij het pakket de plooien zelf aanbrengt. Als ik echter de rest van de interface bekijk, bekruipt mij het gevoel dat ik had bij Mechanical Desktop (AutoCAD met uitgebreide 3D functionaliteit) toen SolidWorks veel verder was en Inventor het levenslicht nog niet had gezien: achterhaald, kan efficiënter. Ik hoop dus op nieuwe pakketten om er naar hartelust complexe ‘vrije vormen’ mee voort te brengen, en dan niet voor in animaties, maar iets tastbaars, letterlijk. Daar is een groot publiek voor, getuige de belangstelling voor SketchUp van Google en Shapeways. Een kind kan de was doen, bijna!