SOLide - Home SOLide - Home  
Pjotr, titanium 3D printed pen

Since 1998

RapidPRO Innalox

Democratische marktwerking

Ik sluit elk jaar af met een ietwat filosofische beschouwing. Door het vlak voor de kerstdagen overlijden van mijn schoonvader is het er echter niet van gekomen. Nog niet, en omdat ik inmiddels even heb stilgestaan bij mijn komende presentatie op RapidPro zijn me alweer tal van onderwerpen binnengevallen die met mijn vakgebied te maken hebben en dus minstens zo vermeldenswaardig zijn. Toch zou ik het volgende graag met de lezer delen, dus nog ter afsluiting van 2011.

Democratie en marktwerking

Ik durf, ietwat chargerend, te stellen dat democratie en marktwerking met elkaar verweven zijn. Sterker, de meeste marktwerking is een gevolg van democratie. Immers, in een democratie heb je een stem. In een samenleving die op die manier is ingericht, koop je producten voor een prijs die je redelijk acht en verkoop je ze tegen een prijs die jezelf vaststelt, uiteraard onder invloed van de markt. Democratie betreft in haar praktische uitvoering niet alleen je stem, maar ook het recht te kopen of verkopen wat je maar wilt, op een manier die je aanstaat. Dat is ook marktwerking ! Bovendien geldt dat wie de sterkste argumenten heeft, of misschien wel de hardste stem, meer invloed heeft op anderen dan andersom, in de politiek, net zo zeer als in de commercie.

We zijn onze eigen stem steeds belangrijker gaan vinden, net als wat we kopen en verkopen. Zo bezien ligt er voor ‘customization’ en ‘personalization’ een gouden toekomst in het verschiet ! Onze mening doet er toe, en geholpen door de economische ontwikkelingen van de afgelopen decennia laten we niet zo veel meer aan anderen gelegen liggen. Niet aan de dokter, noch aan de onderwijzer. Niet aan de arts, noch aan de brandweerman. En als we geld van anderen te besteden hebben, valt dat heel handig samen. Onzalige ICT oplossingen, eindeloze museumverbouwingen en metrotunnels waarin aan het einde nog weinig licht valt te bespeuren zijn het resultaat.

Omdat ik in Moldavië en Rusland programmatuur laat schrijven en ‘virtueel’ laat beeldhouwen, word ik bovengemiddeld geconfronteerd met de ontwikkelingen in die landen. Wat ik er vooral zie, is dat de rijken er rijker worden en de armen armer. Veel mensen verlangen er terug naar het communisme. Vraag het maar eens aan de ouderen die er zijn achtergebleven op het platte land, terwijl hun kinderen, als ze die al hebben, ze amper nog kunnen helpen vanuit een of ander ver land, waar ze zich ooit hebben gevestigd om er een welvarende toekomst op te bouwen, maar waar het als gevolg van de crisis lang niet meer zo voor de wind gaat als toen ze er kwamen.

Kortom, waar menig wereldleider democratie predikt, lijkt me een iets genuanceerdere benadering op zijn plaats. Hoe marktwerking op een betere manier valt in te passen, weet ik (nog) niet. Ik denk dat het op dit moment van groter belang is dat we inzien dat we genuanceerder over allerlei zaken dienen te spreken. Wat mij betreft geldt dat voor democratie net zo goed als voor godsdienst, maar dat is een ander verhaal ...

Ik wens u veel geluk in 2012 toe !