SOLide - Home SOLide - Home  
Pjotr, titanium 3D printed pen

Since 1998

RapidPRO Innalox

Complementair

In verband met een bijdrage van mij aan een van de vakbladen maakte ik onlangs kennis met SpaceClaim. Na het starten van dit jonge CAD-product werd ik onmiddellijk de opvallende interface gewaar, een die duidelijk afwijkt van de interfaces van bijvoorbeeld SolidWorks en Inventor. Virtuele voorwerpen laten zich met SpaceClaim eenvoudig bewerken door op onderdelen van die voorwerpen te klikken, te dubbelklikken of zelfs drievoudig te klikken. Vervolgens toont SpaceClaim wat met het aangewezen onderdeel mogelijk is, allemaal heel contextgevoelig. Op zichzelf werkt dit snel en Spaceclaim biedt zeker wat. Features en constraints zijn in SpaceClaim echter niet aanwezig en dat is voor wie er een meer ‘mathematische’ manier van werken op nahoudt ronduit lastig. Dit deed me onwillekeurig terugdenken aan het ontbreken van het ‘codes’ venster van WordPerfect in Word. Met andere woorden, wat gebeurt waar? De gebruiker heeft niet alle grip op de zaak als hij wijzigingen doet. SpaceClaim is echter historievrij, waardoor het product zelfs de meest complexe vormen nog (min of meer) ken (re)generen na het doen van een grote wijziging. Het voordeel zit vooral in het gemak waarmee gebruikers van verschillende CAD-producten hun bestanden met elkaar kunnen delen en elkaar aanpassingen kunnen voorstellen. Het product kan bestanden in tal van formaten openen en opslaan. Ik ben benieuwd naar hoe het zich verder ontwikkelt.