SOLide - Home SOLide - Home  
Pjotr, titanium 3D printed pen

Since 1998

RapidPRO Innalox

Co-creatie en het onderwijs

Het is vakantietijd. Althans, de meeste mensen genieten van een vakantie in Nederland of daarbuiten. Mijn kantoor is desondanks en ondanks ‘de crisis’ niet merkbaar rustiger. Er gebeurt veel, ook op het vlak van co-creatie. In mijn vorige blog besteedde ik er aandacht aan: voorwerpen die vanuit samenwerking tot stand worden gebracht. Ook wat consumentenproducten betreft, krijgt het individu steeds meer ruimte. Denk aan de verpakking van de Labello stick (''Labello Designer') tot aan M&Ms met een specifieke opdruk. Wat die ontwikkeling betreft, staan we nog aan het begin. Kennisontwikkeling is daarbij van groot belang. Gelukkig pakken steeds meer instellingen dat op, zij het op kleine schaal. Ikzelf ben als adviseur betrokken bij de ontwikkeling van een faciliteit voor het onderwijs in Zuid-Holland-Zuid: Leonardo Experience. Daar worden straks leerlingen en studenten met verschillende achtergronden gestimuleerd om met elkaar problemen op te lossen, problemen die afkomstig zijn uit het bedrijfsleven. Daarbij staat voorop dat niet alleen de leerlingen en de studenten er beter van worden, maar ook de (deelnemende) bedrijven. Uiteraard zal ik u middels deze site en langs andere wegen op de hoogte houden van die ontwikkelingen.