SOLide - Home SOLide - Home  
Pjotr, titanium 3D printed pen

Since 1998

RapidPRO Innalox

Co-creatie als paraplu

In meerdere bladen heb ik jarenlang geschreven over time-compression technologies, rapid technologies, layer manufacturing technologies en enkele andere, eveneens tot de verbeelding sprekende termen met min of meer dezelfde inhoud. Op dit moment zie ik de ‘additieve’ vervaardiging – dat woord gebruik ikzelf het liefst – volwassen worden.

Wat – nog zo’n term – rapid prototyping betreft, is de toepassing ervan helder: het realiseren van prototypen, waarbij ik opmerk dat een prototype van een volledig vliegtuig heel wat meer vergt. 
Het toepassingsgebied van rapid manufacturing lijkt evenzeer vanzelfsprekend: het maken van eindproducten. Toch zou ik met name de gebruiksmogelijkheden van rapid manufacturing nauwkeuriger willen plaatsen, niet op basis van de ermee te realiseren voorwerpen, maar op basis van de totstandkoming ervan in organisatorisch opzicht. Daarbij zie ik een belangrijke rol weggelegd voor ‘co-creatie’, waarover ik hier eerder geschreven heb.

Nieuwe, ‘additieve’ manieren om voorwerpen te maken en co-creatie gaan (eventueel in hybride vorm) uitstekend samen. Verschillende partijen geven een voorwerp vorm en delen het ontwerp. Denk aan een grote producent die iedere individuele consument inspraak geeft in het exemplaar dat die consument in handen krijgt. Denk ook aan kleine communities die slechts iets voor zichzelf maken. Co-creatie zie ik als de ideale paraplu waaronder zich ‘additieve’ vervaardiging bevindt, naast ‘subtractieve’ vervaardiging (denk aan verspanen, want dat blijft op meerdere vlakken superieur).

Overigens gaat co-creatie gepaard met nieuwe vraagstukken. Hoe zit het bijvoorbeeld met het eigendom van de ‘creatie’? En de aansprakelijkheid als die faalt en tot schade leidt? En ook het ietwat indirecte contact dat de betrokkenen met elkaar hebben (over het Internet) roept bij mij vragen op. Immers, ook al tracht bijvoorbeeld SecondLife de reële wereld na te bootsen, mensen doen zich er over het algemeen veel beter voor dan in hun ‘first live’. Kortom, ook op dit vlak staat ons nog het nodige te wachten. Tot waarrapid manufacturing en co-creatie als span met elkaar komen, is mede hiervan afhankelijk, inclusief wat erover op het juridische vlak (internationaal) wordt afgesproken.
Aan deze discussie wil ik graag bijdragen. Tegelijk help ik bedrijven de nieuwe mogelijkheden te verkennen en te benutten.