SOLide - Home SOLide - Home  
Pjotr, titanium 3D printed pen

Since 1998

RapidPRO Innalox

Blog van Rein

Hyves

Veelvuldig schrijf ik over producten waarvan producenten talloze exemplaren maken en waarop individuele consumenten steeds meer invloed hebben. Mass customization en personalization. In dit verband noem ik af en toe Hyves. Op dit moment loopt bij Hyves een campagne van het Ministerie van Justitie om burgers bewust te maken van de gevaren die kleven aan het plaatsen van persoonlijke informatie in het publieke domein. Bij de campagne hoort een filmpje dat een verrasend persoonlijke inhoud heeft.

Nederlands

Co-creatie als paraplu

In meerdere bladen heb ik jarenlang geschreven over time-compression technologies, rapid technologies, layer manufacturing technologies en enkele andere, eveneens tot de verbeelding sprekende termen met min of meer dezelfde inhoud. Op dit moment zie ik de ‘additieve’ vervaardiging – dat woord gebruik ikzelf het liefst – volwassen worden.

Nederlands

Co-creatie en het onderwijs

Het is vakantietijd. Althans, de meeste mensen genieten van een vakantie in Nederland of daarbuiten. Mijn kantoor is desondanks en ondanks ‘de crisis’ niet merkbaar rustiger. Er gebeurt veel, ook op het vlak van co-creatie. In mijn vorige blog besteedde ik er aandacht aan: voorwerpen die vanuit samenwerking tot stand worden gebracht. Ook wat consumentenproducten betreft, krijgt het individu steeds meer ruimte.

Nederlands

Wordt vervolgd: co-creatie

Gisteren bezocht ik het Co-creation Event op de High Tech Campus in Eindhoven. Bij ‘co-creatie’ brengen meerdere partijen met elkaar een product voort. De partijen vormen met elkaar één geheel, één producent. ‘Open innovatie’ en (mass customization zijn tot op zekere hoogte synoniemen. Zeker bij customization heeft de individuele consument (klant) invloed op het product dat hij later bezit. Uiteraard roept dat vragen op.

Nederlands

Wie gaat de kar trekken ?

Vorig jaar initieerde ik het met Mikrocentrum georganiseerde evenement Rapid Manufacturing & Mass Customization. De ‘additieve’ vervaardiging van voorwerpen in combinatie met de verwezenlijking van wensen van afzonderlijke consumenten leek me veelbelovend. Nu, een half jaar later, zie ik geen aanleiding om mijn toenmalige verwachtingen bij te stellen. Shapeways is zo'n een combinatie van die twee gebieden. En er zijn nieuwe, vergelijkbare initiatieven in ontwikkeling.

Nederlands

Pagina's

Subscribe to RSS - Blog van Rein