SOLide - Home SOLide - Home  
Pjotr, titanium 3D printed pen

Since 1998

RapidPRO Innalox

Printen en meer: kom naar RapidPro !

De belangtelling voor 'additive manufacturing' (AM, of zo u wenst '3D printing') is de laatste tijd gigantisch toegenomen. Hetzelfde geldt voor de toepassingsmogelijkheden en de toepassingen ervan. Ondanks al die welhaast exponentieel groeiende belangstelling wordt nog onvol-doende nagedacht over een gedegen implementatie van AM als volwaardig onderdeel van de bedrijfsprocessen. Allerlei media doen allerhande mededelingen over hoe fantastisch AM wel niet is, maar ik zeg u, een duurzame implementatie van AM is kansloos als niet goed is nagedacht over een geschikte inbedding ervan in de productie (in brede zin).

Enkele decennia geleden hanteerde de betrokkenen de term ‘time-compression technologies’ (TCT) en voorspelden enkelen dat AM machines binnen enkele jaren menig spuitgietmachine zou doen vervangen. De met AM haalbare versnelling is echter niet universeel gebleken en AM heeft het machinepark eerder doen uitbreiden dan vervangen.

Menig ondernemer heeft inmiddels kennis genomen van het ‘op elkaar afdrukken van laagjes’. En op tal van plaatsten staan inmiddels ‘3D printers’, voor het maken van simpele ‘spuugmodelltjes’ als onderdeel van de conceptontwikkeling, net zo goed als gereedschappen voor in het productieproces. Toch is het zeer de vraag of de kennis toereikend is om, gegeven de huidige en komende mogelijkheden, de juiste variant te kiezen voor een specifiek onderdeel van de productie. De verscheidenheid aan oplossingen neemt nog altijd razendsnel toe, waardoor men mogelijk door de spreekwoordelijke bomen het bos niet meer ziet. Bovendien, zoals gezegd, dient men zich te realiseren dat een duurzame introductie van AM veel meer vergt dan alleen het kopen van een machine, wat materiaal en een cursus. Om AM werkelijk efficiënt in te zetten, moet men alle gerelateerde bedrijfsprocessen onder de loep nemen en zelfs nagaan of met de nieuwe mogelijkheden een aantrekkelijker - lees: winstgevender - assortiment is samen te stellen.

Ik zal hierop in gaan bij RapidPro in Veldhoven en er een lezing geven. U ben van harte welkom !