SOLide - Home SOLide - Home  
Pjotr, titanium 3D printed pen

Since 1998

RapidPRO Innalox

3D gePrint en gePersonaliseerd

Voor het voortbrengen van nieuwe producten krijgen we alsmaar minder tijd. Ook wat consumentenproducten betreft, moeten we snel handelen, anders brengen anderen ‘ons‘ product vóór ons op de markt. Om te slagen, moeten we steeds vaker samenwerken met anderen, vaak op projectbasis. Dat alles heeft tot gevolg dat onze product- en productieontwikkeling complexer worden en we ze anders moeten inrichten dan we gewend zijn.

Additive manufacturing (of 'additieve vervaardiging', voorheen aangeduid met time-compression technologies (TCT) en de laatste tijd met 3D printing) en lean product development zijn enkele actuele begrippen. Alles lijkt nu snel en flexibel te moeten zijn. Overdreven ? Ook als we liever de kat uit de boom kijken, is er niettemin reden om bij enkele van die ontwikkelingen stil te staan.

Oplossingen

SOLide (SOLutions idesign engineering) helpt bedrijven hun product- en productieontwikkeling te verbeteren door ze te ondersteunen bij het optimaliseren van de daarvoor relevante bedrijfsprocessen voor wat betreft productcreatie (productontwikkeling én productie). SOLide analyseert de behoeften en doet verbetervoorstellen. De voorstellen kunnen traditionele oplossingen betreffen evenals additive manufacturing.

SOLide voorziet tevens in een 3D CAD design service en zet daarmee op verzoek ontwerpvoorstellen om in volwaardige, desgewenst 'printbare' 3D CAD modellen.

Advies en Onderzoek

SOLide is in 1998 opgericht door Rein van der Mast (1969). Het bureau heeft veel kennis over, en ervaring met product- en productieontwikkeling. Sinds 1996 laat Van der Mast door hem (in 3D) gemodelleerde voorwerpen (CAD) '3D printen'. Als innovatiemakelaar adviseert hij veelvuldig bedrijven en instellingen, en verricht hij onderzoek, zelfstandig en met anderen. En sinds het ontstaan van zijn bedrijf heeft hij talloze malen gepubliceerd in vakbladen. Hij is de initiatiefnemer en de dagvoorzitter van enkele succesvolle evenementen geweest, en lid van de programmacommissie van RapidPro. Tevens vericht SOLide onderzoek naar combinaties van 'virtueel' beeldhouwen met '3D printen' en doet dat samen met twee gerenommeerde 'spin-offs' van de universiteit in het Belgische Leuven: LayerWise en Materialise, en Innplate, bij Eindhoven.

SOLide voorziet in onder meer:

 • Behoefte-inventarisatie
 • Analyse
 • Verbetervoorstellen
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Projectmanagement
 • Sourcing
 • Implementatiebegeleiding
 • Toepassingsontwikkeling
 • Opleiding
 • 3D CAD Service (het in CAD genereren van complexe ruimtelijke vormen)
 • Design for Additive Manufacturing (D4AM)©

Mass customization en Personalization

Steeds meer massaproducten worden (ten dele) door consumenten ontworpen (zijn te 'individualiseren'), zoals sportschoenen, net zo goed als keukenblokken. Dat wordt mass customization genoemd (soms wordt daarvoor personalization gebruikt). Ook daarover adviseert SOLide, wat onder meer in 2008 heeft geresulteerd in het door Van der Mast geïnitieerde, internationale evenement Rapid Manufacturing & Mass Customization© van Mikrocentrum, een belangrijke voorloper van RapidPro. Daarbij bestaat een relatie met een ander kennisgebied van SOLide: ICT, dat hij onder de handelsnaam Duxx heeft gebracht. Het internet is immers hét middel om de consument efficiënt te laten communiceren met de producent.